DZIEŃ PIERWSZY 23.06.2022

Czwartek

Rejestracja Uczestników

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Czwartek

Powitanie Gości, rozpoczęcie Konferencji

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Czwartek

Sesja plenarna

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Sala 2003

Czwartek

Przerwa na lunch

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Czwartek

Sesja A

SESJA A

Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2003

Czwartek

SESJA B

SESJA B

Transformacja łańcuchów wartości i modele biznesowe w Gospodarce 4.0

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2060

Czwartek

Przerwa kawowa

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Czwartek

Sesja z praktykami: Przedstawiciele przedsiębiorstw, klastrów, EDIHów z kraju i z zagranicy

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2003

Czwartek

Uroczysta kolacja

Hotel Branicki

DZIEŃ Drugi 24.06.2022

Piątek

Zbiórka i transport na wizytę studyjną

Hotel Gołębiewski

Piątek

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie należącym do Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego (wcześniejsze zapisy)

Przedsiębiorstwa Klastra
Obróbki Metali

Piątek

SESJA c

SESJA C

Struktury sieciowe - kompetencje relacyjne przedsiębiorstw i kompetencje relacyjne ponadsektorowe (biznes, nauka, administracja)

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2003

Piątek

SESJA d

SESJA D

Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2060

Piątek

Przerwa na lunch

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Piątek

Sesja e

SESJA E

Społeczne wyzwania Gospodarki 4.0 - kapitał ludzki, kompetencje menedżerów i pracowników

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2003

Piątek

SESJA f

SESJA F

Strategie rozwoju regionów a wyzwania Gospodarki 4.0, Smart city, smart village

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

SALA 2060

Piątek

Podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji

Kampus Uniwersytetu
w Białymstoku

Stanowiska demonstracyjne 4.0:

23.06.2022 r.​

Czwartek

10:00

dostępne dla uczestników konferencji i zaproszonych gości

16:00

24.06.2022 r.

Piątek

9:00

dostępne dla zwiedzających

15:00