Dobrzański

Sławomir Dobrzański


SaMASZ Sp z o .o.


„Smart Factory drogą do Przemysłu 4.0"

„Żabi skok” czy rewolucja – każdy ma swój punkt widzenia.”

Jarosław Kozak


Technology Applied sp. z o.o

"Zrozumieć druk 3D. Aspekty techniczne oraz biznesowe wykorzystywania metod addytywnych w przemyśle."

„Gospodarka 4.0 przestaje być hasłem a zaczyna być faktem. Wychodząc z poziomu koncepcji wymaga lepszego zrozumienia jej zakresu, idei i przekazu. Ten ogromny zbiór założeń należy przekuć w proste
i czytelne zadania wdrożeniowe a następnie te zadania wykonać. Uważam, że właśnie ten praktyczny aspekt przełożenia teorii na praktykę to największe wyzwania nowej rewolucji przemysłowej.”

Mateusz Szulc


Bank Gospodarstwa Krajowego

„Instrumenty finansowe BGK ukierunkowane na wsparcie firm innowacyjnych i efektywnych ekologicznie"

„Wsparcie transformacji polskich przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 jest jednym z działań wpisanych w strategię BGK, stąd nasz udział w Konferencji.”

Krzysztof Toczydłowski


TOCK-AUTOMATYKA KRZYSZTOF TOCZYDŁOWSKI

"Kadry równie ważne jak technologie. Efektywne zastosowanie przemysłowych technologii cyfrowych Przemysłu 4.0 w procesach kształcenia zawodowego w podejściu Edukacji 4.0."

„Gospodarka 4.0 będąca emanacją technologii cyfrowych przełomu XX i XXI wieku, jest w przestrzeni społeczno ‑gospodarczej nadal nowym zjawiskiem,
o wielu obliczach. Szczególnie istotny jest skuteczny i efektywny transfer nowych technologii cyfrowych do przemysłu oraz udział w nim kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Jest to problem zderzenia analogowego człowieka z cyfrowym światem wokół niego, w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej. To od człowieka zależy dziś
i w przyszłości, powodzenie projektu społeczno – gospodarczego przemysłu przyszłości i już dziś widać, iż to człowiek jest  jego głównym deficytem. Identyfikacja, analiza i poszukiwanie optymalnych i praktycznych rozwiązań przystosowania i przygotowania zawodowego ludzi do życia i pracy w nowym modelu gospodarki XXI wieku są kluczowymi problemami, wymagającymi szybkiego rozwiązania. Jest  to potrzeba chwili.”

Artur Zawadzki

Promotech

"Wykorzystanie rozwiązań 4.0 w produkcji niskoseryjnej i niszowej"

„Otaczający nas świat jest pełen coraz większej ilości dynamicznie zmieniających się informacji. Jej przepływ i analiza dostępnych danych stają się podstawą przewagi rynkowej w świecie 4.0. Sama automatyzacja procesów staje się dziś niewystarczająca, konieczna staje się integracja
systemów, analiza dostępnych danych. Optymalizacja w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oparta o dane w czasie rzeczywistym staje się podstawą przewagi konkurencyjnej.”