Zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie w Gospodarce 4.0”

Konferencja odbędzie się 11-12 lipca 2024 r.

Rejestracja zakończy się 9 czerwca 2024 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości"