Czekamy na Twoje zgłoszenie !!!

SESJA PLENARNA

Dominika Bagińska-Chyłek

„ESG jako Kluczowa Rewolucja Biznesowa”

ROBYG S.A.

dr hab. Bogusław plawgo, prof. uwb

„Zarządzanie strategiczne w warunkach niepewności”

Wydział Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku

SESJE TEMATYCZNE

Horatiu Dragomirescu

dr inż. Tomasz Poskrobko

„Modele biznesowe gospodarki obiegu zamkniętego a Przemysł 4.0”

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku