Czekamy na Twoje zgłoszenie !!!

SESJA PLENARNA

Dominika Bagińska-Chyłek

„ESG jako Kluczowa Rewolucja Biznesowa”

ROBYG S.A.

dr hab. Bogusław plawgo, prof. uwb

„Zarządzanie strategiczne w warunkach niepewności”

Wydział Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku

Joseph Hewes

„How I Strengthen Collaboration between Industry, Science and Academia to Succeed in Economy 4.0: Effective Leadership”

Kaizenex Ltd

Michał Pniewski

„Jak woda i ogień: Marketing i sprzedaż – inne światy, jeden cel w erze Przemysłu 4.0”

Schmalz Polska

SESJA CASE STUDY SAMASZ SP. Z O.O.​

Wojciech Grelecki​

„Aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego w firmie SaMASZ”

SaMASZ Sp. z o.o.

Edyta Walenciej

„Skuteczne wykorzystywanie marketingu cyfrowego w firmie produkcyjnej”

SaMASZ Sp. z o.o.

SESJE TEMATYCZNE​

PROFESSOR Horatiu Dragomirescu​

prof. dr hab Piotr Niedzielski

dr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk

„Crowdsourcing i platformy crowdsourcingowe – narzędzia w konwersji kapitału intelektualnego społeczeństwa”

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet w Białymstoku

Professor Elena P. Antonacopoulou

„MANAGEMENT IN ECONOMY 4.0 BECOMING MAN-AGEMENT FOR INDUSTRY 5.0”

GNOSIS Institut

Prof. dr. Daiva Labanauskaitė

„EXPRESSION OF TOURISM INNOVATIVENESS AND EVALUATION OF ITS ECONOMIC IMPACT”

Klaipeda University

Prof. dr. Erika Župerkienė

„Assessing Resilience and Business Model Dynamics of Port Authorities”

Klaipeda University

dr hab. inż. Piotr Borowski, prof. AFiB

„Implementation of Industry 4.0 Solutions in Energy Sector Enterprises”

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

„Systemy inteligentne w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

Wydział Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Mirosław Moroz, prof. UEW

„System zarządzania talentami – wytyczne teorii a teraźniejszość praktyki przedsiębiorstwa gospodarki 4.0”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

„Przemysł 5.0 a rozwój zrównoważony”

Uniwersytet w Białymstoku

dr Katarzyna B. Wojtkiewicz

„Implementing an Integrated Governance Model and IT Solutions in an Eco-Friendly Packaging Company: The Industry 4.0 Case Study.”

Uniwersytet SWPS

dr inż. Tomasz Poskrobko

„Modele biznesowe gospodarki obiegu zamkniętego a Przemysł 4.0”

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku

Dr inż. Joanna Nowicka

„MIKROFIRMA 5.0”

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Ludmiła Walaszczyk

Modele biznesowe w zrównoważonym przedsiębiorstwie – analiza porównawcza studium przypadku z 5 europejskich krajów”

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji

dr Adam Weinert

„Zastosowanie AI w analizie konkurencji na przykładzie branży budowlanej”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Szafranek

„Idea deinstytucjonalizacji pomocy społecznej a rosnące potrzeby opiekuńcze w kontekście gospodarki 4.0″

Uniwersytet w Białymstoku

dr Michał Młody

„Transformacja do modelu biznesu omnichannel a jej wpływ na optymalizację łańcucha wartości

w dobie Gospodarki 4.0 – analiza studium przypadku”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Richard E. Cleveland PhD LPC NCC ACS MHFA-I

„USING MINDFULNESS TO GROUND EMPLOYEES AND INCREASE THEIR AWARENESS & MEANING”

Georgia Southern University

Dr Jacek Woźniak

„Uwarunkowania wykluczenia cyfrowego przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce”

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr Anna Jasiulewicz

„Premises for creating social value for buyers in the environment of people practicing physical activity”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Marek Kruk

„Innowacyjność startupów w gospodarce 4,0 – perspektywa inwestorów”

Uniwersytet w Białymstoku

Dr Adam Wiśniewski

„The fast fashion business model – business opportunity or environmental threat?”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Yevstakhii Vytrykhovskyi

„OPEN INNOVATION OF LOW-CARBON TRANSITION TECHNOLOGIES AS AN EXAMPLE
OF PARTNERSHIP IN ECONOMY 4.0″

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Dr Zuzanna Szpakowska

„Transformation of the labor market in the era of artificial intelligence on selected examples of industry from the European Union.”

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Dr Katarzyna Batorowska

„Poczucie bezpieczeństwa informacyjnego pracowników wyzwaniem dla organizacji”

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Dr Iwona Dudziuk

„SOURCES OF INEFFICIENT PERFORMANCE OF LOWER-LEVEL MANAGERS”

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Dr Cezary Stępniak

„Spaces in SmartCity management. Selected Issues”

Politechnika Częstochowska

Rui Jorge Gregório Tocha

„Management Challenges & Opportunities to drive Economy 4.0”

ASSOCIAÇÃO POOL-NET – PORTUGUESE TOOLING & PLASTICS NETWORK

dr inż. Robert Golej

„SZKOLENIA I PREMIE JAKO NARZĘDZIA EMPLOYER BRANDINGU”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Marta Małecka-Dobrogowska

„Zarządzanie projektami społecznymi w dobie wyzwań 5.0? Perspektywa rozwoju kierowanego przez społeczność”

Politechnika Białostocka

Dr. Elena Valionienė

„A framework for managerial interventions to enhance resilience in ports”

Klaipeda University

mgr Robert Banaś

„WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

Natalia Trocka

„Modele zarządzania energią w przedsiębiorstwach branży metalowej w kontekście wyzwań Gospodarki 4.0″

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

dr Marta Mackiewicz

„Industry 4.0 and cluster policy: Exploitation, Effectiveness, Evaluation, and Expectations”

SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Cezary Mielko

dr Anna Śleszyńska

„Kompetencje kadry zarządzającej w obszarze transformacji cyfrowej”

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

dr Monika Ratajczyk

„Zarządzanie opakowaniami w przedsiębiorstwie w gospodarce 4.0 (Packaging management in an enterprise in the 4.0 economy)”

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

mgr Jakub Malinowski

„Identyfikacja i ocena ryzyka personalnego w małych i średnich przedsiębiorstwach – perspektywa teoretyczna i badawcza”

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Zora Mária Frešová

„Hidden Greens: AI’s Role in Sustainability Through Opinion Mining”

Comenius University Bratislava

Piotr Wojciechowski

„Formy organizacyjno-prawne organizacji klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych”

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Marek Adamski

„Postrzeganie relacji wewnętrznych w organizacjach przez menedżerów wyższego i niższego szczebla”

Co-fuonder/ Warsaw Branch Director PMCONSULTING Sp. z o.o.