I Dzień – SaMASZ Sp. z o.o.

II Dzień - Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku