10 maja 2022 r.

Termin rejestracji

23 maja 2022 r.

Termin nadsyłania abstraktów oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej

23 -24 czerwca 2022 r.

Termin konferencji

29 lipca 2022 r.

Termin nadsyłania artykułów

Grudzień 2022 – Kwiecień 2023

Spodziewany termin publikacji monografii i artykułów