1

Kapitał Ludzki, Kompetencje menedżerów i pracowników Gospodarki 4.0

2

Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii

3

Transformacja łańcuchów wartości i modele biznesowe
w gospodarce 4.0

4

Cyfrowa transformacja
w marketingu i sprzedaży

5

Strategie rozwoju przedsiębiorstw, klastrów, regionów a wyzwania
Gospodarki 4.0

6

Społeczne wyzwania
Gospodarki 4.0

7

Smart City, Smart Village