W trakcie Sesji Plenarnej wystąpili

Lucia Seel

International Consulting GMBH

Towards a future-oriented regional development based on clusters

Petros Psyllos

Laureat Forbes 30 Under 30

Turboprzyśpieszenie - jak digitalna rewolucja wpłynie na nasz świat? Technologiczne wyzwania Przemysłu 4.0

Tomasz Haiduk

Prezes Zarządu Instytutu Industry 4.0 oraz Forum Automatyki I Robotyki Polskiej

Przemysł 4.0 jako połączenie technologii i organizacji produkcji

Robert Kroplewski

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej AI Goes OECD

Sztuczna inteligencja i łańcuchy wartości

Sebastian Rynkiewicz

Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali

Od pomysłu do wdrożenia – klaster jako czynnik stymulujący rozwój ponadregionalnego ekosystemu Przemysłu 4.0

W trakcie Sesji A – Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii wystąpili

dr Wilfrid Utz

OMiLAB NPO

OMiLABs in Action: Driving Digital Innovation and Transformation through Open Models

dr hab. Marta Götz
prof. Akademii finansów i biznesu Vistula

Adademia Finansów i Biznesu Vistula

Klaster & Przemysł 4.0 - Hamburg Aviation Cluster

prof. dr hab. Piotr Niedzielski

Akademia Pomorska w Słupsku

Herbarium Pomeranicum - jako przykład cyfryzacji w środowisku naukowym

dr Filip Tużnik

Uniwersytet Warszawski

Relations in business-science cooperation as a driving force of innovation in the national economy

dr hab. inż. Anna Lis
prof. Politechniki Gdańskiej
mgr Alina Guzik

Politechnika Gdańska

Innowacje w branży cyfrowej edukacji (EdTech)

dr Roman Tylżanowski
dr Katarzyna Łobacz

Uniwersytet Szczeciński

W trakcie Sesji B – Transformacje łańcuchów wartości i modele biznesowe w Gospodarce 4.0 wystąpili

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Implementation of Industry 4.0 technologies in value chains in clusters

Frank Lerch

Dyrektor zarządzający w OpTecBB

Photonics in Berlin and Brandenburg - establishing cooperation between actors in Poland and Berlin

Paweł Kupniewski

FANUC Polska Sp. z o.o.

Inwestycja w nowoczesne technologie
zrobotyzowane – szanse i możliwości

dr Łukasz Dragun

Politechnika Białostocka

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na bezpieczeństwo danych serwera pocztowego na przykładzie MŚP

dr Aneta Waszkiewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Model biznesowy a zrównoważony rozwój
w crowdfundingu w Polsce

Piotr Dyjak

Prezes Zarządu Agapit Sp. z o.o. Sp. k.

Optymalizacja kosztów funkcji pomocniczych w procesie produkcyjnym z zużyciem autonomicznych urządzeń czyszczących

W trakcie Sesji z Praktykami wystąpili

Sławomir Dobrzański

Samasz Sp. z o .o.

Smart factory drogą do Przemysłu 4.0

Artur Zawadzki

Promotech

Wykorzystanie rozwiązań 4.0 w produkcji
niskoseryjnej i niszowej

Jarosław Kozak

Technology Applied Sp. z o.o

Zrozumieć druk 3D. Aspekty techniczne oraz biznesowe wykorzystywania metod addytywnych w przemyśle

Krzysztof Toczydłowski

Tock-Automatyka

Kadry równie ważne jak technologie. Efektywne zastosowanie przemysłowych technologii cyfrowych Przemysłu 4.0 w procesach kształcenia zawodowego w podejściu Edukacji 4.0

Mateusz Szulc

Bank BGK

Instrumenty finansowe BGK ukierunkowane na wsparcie firm innowacyjnych i efektywnych ekologicznie

W trakcie Sesji C – Struktury sieciowe – kompetencje relacyjne przedsiębiorstw i kompetencji relacyjne ponadsektorowe (biznes, nauka, administracja) wystąpili

Clara García Veres

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias

Ecosystems for digital transformation- Asturias Digital Innovation Hub

dr Dominika Kuberska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Marta Mackiewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Brakujące ogniwo? Organizacje klastrowe a współpraca nauki i biznesu na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

Jose Ramón Natal

MetaIndustry4

An overview about the role of the clusters in the digital transformation of industry in Spain and the case of MetaIndustry4

Marek Jarosz

Prezes Zarządu PLMEXPERT Sp. z o.o.

Cyfrowe wyzwania GOSPODARKI 4.0 w przedsiębiorstwach
z produkcją seryjną i dedykowaną

dr Ludmiła Walaszczyk

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Development of competences for the implementation of Industry 4.0 among SMEs

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Kompetencje relacyjne a sukces grup producentów rolnych

W trakcie Sesji D – Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży wystąpili

Andrzej Cichocki

CSC GLOBAL EDUCATION S.A.

Gospodarka 4.0 - wyzwania dla liderów

Adam Zdanowicz

MAD Bicycles

Historia księcia z bajkiem - czyli plusy i minusy bycia avatarem

dr Beata Gotwald

Uniwersytet Łódzki

Customer education as a marketing communication tool in omnichannel reality - theoretical framework

dr Andrzej Kondej

Uniwersytet w Białymstoku

Omnichannel w handlu detalicznym branży FMCG jako metoda zdobywania przewagi konkurencyjnej/ Omnichannel in FMCG retail as a method of gaining competitive advantage

Marcin Rutkowski

CDGexport.com Sp. z o.o.

dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zapobieganie cyberwykluczeniu osób starszych w zakresie korzystania z usług społecznych w Polsce na tle innych państw członkowskich UE

W trakcie Sesji E – Społeczne wyzwania Gospodarki 4.0 – kapitał ludzki, kompetencje menedżerów i pracowników

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przemysł 4.0 – szansa czy zagrożenie dla godnego życia seniorów

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Politechnika Białostocka

Lęk technologiczny jako bariera rozwoju Przemysłu 4.0

mgr Magdalena Morze

Politechnika Poznańska

Human Robot Team - nowy typ zespołów w Przemyśle 4.0. Podstawowe czynniki efektywnej kooperacji

prof. dr hab. Magdalena Osińska
dr Małgorzata Szczepaniak
dr Agnieszka Szulc-Obłoza
dr Dominik Śliwicki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Postrzeganie satysfakcji z pracy przez pokolenia Z i Y

dr Olgierd Swiatkiewicz

Instituto Politéchnico de Setúbal

Etos i wizerunek przedsiębiorcy/CEO: Polska i Portugalia

mgr Agnieszka Paszek

Politechnika Śląska

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w aspekcie doświadczeń przemysłu i procesu Gospodarki 4.0

W trakcie Sesji F – Strategie rozwoju regionów a wyzwania Gospodarki 4.0, smart city, smart village wystąpili

dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka 4.0 w czwartej generacji strategii rozwoju województw

dr Athanassios Stavrakoudis

University of Ioannina

Business demographics and ICT technologies: Analysis of EU's countries

dr hab. Dorota Perło

Uniwersytet w Białymstoku

Strategia rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego a wyzwania Gospodarki 4.0

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr Olena Ivashko

Lesya Ukrainka Volyn National University

mgr Maria Schulders

Uniwersytet Warszawski

W trakcie Sesji Wirtualnej wystąpili:

Imię i nazwisko Afiliacja Tytuł wystąpienia
dr Roman Tylżanowski
dr Katarzyna Łobacz
Uniwersytet Szczeciński Cyfryzacja procesów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
dr inż. Tomasz Poskrobko
mgr Monika Garwolińska
Uniwersytet w Białymstoku Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 w układzie sieciowym przedsiębiorstw z obszarów peryferyjnych
dr Marta Mackiewicz
dr Mariusz Citkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet w Białymstoku The role of clusters in twin transition
dr Katarzyna Łobacz
mgr Renata Szanter
Uniwersytet Szczeciński Akademia Pomorska w Słupsku Pomiar cyfryzacji procesów innowacyjnych w MŚP – podejście metodologiczne
dr Joanna Gąbka Politechnika Wrocławska Analiza skuteczności działania wirtualnego gracza dla platformy edukacyjnej z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
dr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Uniwersytet w Białymstoku Polska wobec wyzwań Cyfrowego Kompasu 2030
dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
dr Łukasz Siemieniuk
Uniwersytet w Białymstoku Business intelligence a potrzeby just culture - analiza możliwości współdziałania wysoko zaawansowanych technologii i potrzeb organizacji
dr Cezary Mielko Uniwersytet w Białymstoku Gospodarka 4.0. Ewolucja czy rewolucja stanowisk pracy?
dr hab. Anna Grześ Uniwersytet w Białymstoku Zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności pracowników w branżach high-tech i usług wymagających wiedzy (Knowledge Intensive Services) w obliczu Gospodarki 4.0
dr Krzysztof Kołodziejczyk Politechnika Poznańska Nowe rodzaje ryzyka związane z wprowadzeniem samochodu autonomicznego
mgr Mateusz Sieńko Uniwersytet w Białymstoku Wpływ Świata VUCA na wyznaczanie strategii przedsiębiorstwa na przykładzie branży motoryzacyjnej
dr Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku Digitalizacja zachowania konsumentów
dr Marek Kruk
mgr Julita Augustyńczyk
Uniwersytet w Białymstoku Agile marketing - recepta, czy wyzwanie w Gospodarce 4.0?
Klaudia Budna
Iwona Zaremba
Studenckie Koło Menedżerów Instytut Zarządzania UwB TikTok jako kanał komunikacji marketingowej organizacji studenckich