Mail konferencyjny:

wz.konferencja@uwb.edu.pl

Komitet organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB:  bplawgo@uwb.edu.pl

WICEPrzewodniczący

dr Mariusz Citkowski  : m.citkowski@uwb.edu.pl

Członkowie

dr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk: e.kuzionko-ochrymiuk@uwb.edu.pl

mgr Monika Garwolińska: m.garwolinska@uwb.edu.pl

mgr Aleksandra Anna Kopko: a.kopko@uwb.edu.pl

mgr Julita Augustyńczyk: julita.augustynczyk@uwb.edu.pl