1. PROF. DR HAB. EWA BOJAR – Politechnika lubelska
 2. prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – Uniwersytet w Białymstoku
 3. PROF. HORATIU DRAGOMIRESCU – Bucharest University of Economic Studies
 4. prof. dr hab. Barbara JANKOWSKA – Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu
 5. Prof. ing. Natalia Kryvinska, PhD – Comenius University in Bratislava
 6. PROF. DR. DAIVA LABANAUSKAITĖ – KLAIPEDA UNIVERSITY
 7. prof. dr hab. Joanna Moczydłowska – Politechnika Białostocka
 8. Prof. Boguslawa Barszczak Sardinha – Instituto Politécnico de Setúbal
 9. prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński
 10. prof. dr hab. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 11. Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
 12. Prof. dr. Erika Župerkienė – Klaipeda University
 13. dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, prof. PB – Politechnika Białostocka
 14. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. uw – Uniwersytet Warszawski
 15. dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 16. dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 17. dr hab. Marta Götz, prof. AFiB Vistula –  AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 18. dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH – Szkoła Główka handlowa w warszawiE
 19. dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG – Politechnika Gdańska
 20. dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz – Politechnika Częstochowska
 21. DR HAB. DOROTA PERŁO, PROF. UWB – uniwersytet w Białymstoku
 22. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – uniwersytet w Białymstoku
 23. dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB – uniwersytet w Białymstoku
 24. dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB – uniwersytet w Białymstoku
 25. dr hab. Anna Grześ – uniwersytet w Białymstoku
 26. dr Paweł Piątkowski – Redaktor Naczelny „Optimum. Economic Studies”
 27. dr Urszula Widelska – Redaktor naczelna „Marketing i rynek”
 28. dr Olgierd Swiatkiewicz– Polytechnic Institute of Setubal
 29. Przemysław łukjaniuk – dyrektor ośrodka badawczo-rozwojowego firmy samasz sp. z o. o.
 30. Sebastian Rynkiewicz – prezes zarządu klastra przemysłowego evoluma
 31. Magdalena siemieńczuk – dyrektor personalny samasz sp. z o. o.
 32. Michał Skarzyński – Członek zarządu białostockiej fundacji kształcenia kadr