1) PROF. DR HAB. EWA BOJAR, POLITECHNIKA LUBELSKA

2) PROF. DR HAB. ROBERT W. CIBOROWSKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

3) PROF. DR HAB. BARBARA JANKOWSKA, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

4) PROF. DR HAB. JOANNA MOCZYDŁOWSKA, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

5) PROF. DR HAB. PIOTR NIEDZIELSKI, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

6) PROF. DR HAB. ZBIGNIEW OLESIŃSKI, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

7) prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8) PROF. DR HAB. ANDRZEJ WIATRAK, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

9) DR HAB. WOJCIECH DZIEMIANOWICZ, PROF. UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

10) DR HAB. ANNA GARDOCKA-JAŁOWIEC, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

11) DR HAB. URSZULA GOŁASZEWSKA-KACZAN, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

12) DR HAB. MARTA GÖTZ, PROF. AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

13) DR HAB. ARKADIUSZ KOWALSKI, PROF. SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

14) DR HAB. MIROSŁAWA KOZŁOWSKA-BURDZIAK, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

15) DR HAB. INŻ. ANNA LIS, PROF. POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

16) Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

17) DR HAB. BOGUSŁAW PLAWGO, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

18) DR HAB. RENATA PRZYGODZKA, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

19) DR HAB. NINA SIEMIENIUK, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

20) DR HAB. ANNA GRZEŚ, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

21) DR HAB. DOROTA PERŁO, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

22) DR OLGIERD SWIATKIEWICZ, INSTITUTO POLITÉCHNICO DE SETÚBAL

23) PROF. DR HAB. BOGUSŁAWA URBANIAK - REDAKTOR NACZELNA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

24) DR HAB. INŻ. ROBERT ULEWICZ - REDAKTOR NACZELNY PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES

25) dr Paweł Piątkowski - redaktor naczelny OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES

26) dr Urszula Widelska - redaktor naczelna MARKETING I RYNEK

27) PETROS PSYLLOS - INNOWATOR, LAUREAT FORBES 30 UNDER 30

28) SEBASTIAN RYNKIEWICZ – KOORDYNATOR KLASTRA OBRÓBKI METALI - KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO

29) MICHAŁ SKARZYŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU BIAŁOSTOCKIEJ FUNDACJI KSZTAŁCENIA KADR