SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI PL EN
Klauzula informacyjna Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0 PL EN
Abstrakt PL EN
Dane do przelewu PL EN
Szablon prezentacji konferencyjnej PL EN
Ulotka konferencyjna PL EN
Plakat konferencyjny PL EN
Źródło dofinansowania konferencji PL EN
Oświadczenie autora o oryginalności dzieła PL EN