23 Czerwca

Sesja Plenarna, Sesja A oraz Sesja z Praktykami ​

PL

En

Sesja B

PL

En

24 Czerwca

SESJA C oraz Sesja E

PL

En

Sesja D oraz Sesja F

PL

En