W dniach 23-24.06.2022 r. Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0” realizowaną w trybie hybrydowym.

Celem Konferencji jest rozpoznanie obszarów badawczych w porozumieniu z interesariuszami (biznes, administracja, społeczeństwo) i integracja wokół nich naukowców w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0. Z racji na obecność przedstawicieli różnych sektorów, w tym sektora publicznego, Konferencja ma także wywołać dyskusję i nakreślić obszary wsparcia w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, wzmacniając możliwości przygotowania rozwiązań i projektów dotyczących rozwoju Gospodarki 4.0 w Polsce.

Konferencja ma posłużyć diagnozie aktualnego stanu wiedzy w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na temat wyzwań stawianych przez czwartą rewolucję przemysłową oraz generowaniu wspólnych dla interesariuszy Konferencji obszarów i projektów badawczych (w dalszej kolejności wdrożeniowych) determinowanych zmieniającymi się trendami w biznesie, nauce, administracji i społeczeństwie, w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0.

Każdy z uczestników Konferencji będzie miał szansę „dotknąć” najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki prezentacji demonstratorów technologii Przemysłu 4.0 podczas trwania Konferencji, a także na wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego – wdrażających i stosujących technologie Przemysłu 4.0.

Konferencja połączy naukę, biznes i administrację w 8 obszarach tematycznych:

Kapitał ludzki, kompetencje menedżerów i pracowników Gospodarki 4.0​

Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii​

Transformacja łańcuchów wartości i modele biznesowe w Gospodarce 4.0​

Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży​

Strategie rozwoju przedsiębiorstw, klastrów, regionów a wyzwania Gospodarki 4.0​

Społeczne wyzwania Gospodarki 4.0

Smart city, smart village

Struktury sieciowe - kompetencje relacyjne przedsiębiorstw i kompetencje relacyjne ponadsektorowe (biznes, nauka, administracja)

Konferencja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”.
Całkowita wartość projektu: 144 030 zł
Wartość dofinansowania: 90 475 zł

Wydarzenie towarzyszące obchodom jubileuszu 25 – lecia Uniwersytetu w Białymstoku.