Tempo zmian gospodarczych i społecznych mających znamiona świata VUCA akcelerowanych czwartą rewolucją przemysłową wymaga ustawicznego, crossektorowego dialogu co do kierunku, w którym powinny zmieniać się procesy zarządcze w nauce, biznesie i administracji, aby sprostać wyzwaniom Gospodarki 4.0.

W tym roku, jako Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w II edycji Konferencji „Zarządzanie w Gospodarce 4.0”. Konferencja odbędzie się  w dniach 11-12 lipca 2024 r. w Białymstoku.

Doświadczenia wyniesione z I edycji Konferencji jasno wskazują potrzebę crossektorowego dyskursu na temat zmian w procesach  i modelach biznesowych z udziałem świata nauki, biznesu oraz administracji.  Ciągle dokonująca się transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 sprawia, że przedsiębiorstwa stale dostrzegają nowe problemy związane z zarządzaniem pozyskanymi czy też wytworzonymi technologiami oraz coraz większą potrzebę współpracy z nauką.

II edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej to doskonała okazja do aktualizacji, pogłębienia i wymiany wiedzy z zakresu zarządzania w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
Po raz kolejny spotkamy się aby wspólnie zdiagnozować obiecujące obszary badawcze na najbliższe lata.

Dwudniowa Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

W programie konferencji planowane są następujące sesje tematyczne:

Społeczne wyzwania Gospodarki 4.0 – kapitał ludzki, kompetencje menedżerów i pracowników

Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii

Transformacja łańcuchów wartości i modele biznesowe w Gospodarce 4.0

Struktury sieciowe – kompetencje relacyjne przedsiębiorstw i kompetencje relacyjne ponadsektorowe (biznes, nauka, administracja)