Drugiego dnia konferencji zrealizowane zostaną wizyty studyjne. To Państwo wybierzecie, do którego spośród 4 możliwych przedsiębiorstw chcecie się udać. Wyboru będzie można dokonać po wystąpieniu przedstawicieli tych przedsiębiorstw podczas sesji z praktykami (23.06 o godz. 15:45) za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza.

Wizyty studyjne są dostępne tylko dla uczestników konferencji.

Wyboru wizyty studyjnej można dokonać spośród czterech przedsiębiorstw:

Promotech spółka z o.o.

SaMASZ spółka z o.o.

Technology Applied spółka z o.o.

TOCK-automatyka krzysztof toczydłowski