Zapraszamy do rejestracji

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:

Dane osobowe

Abstrakt należy wysłać na maila konferencyjnego wz.konferencja@uwb.edu.pl w terminie nie później niż do 16 czerwca 2024 r. Wzór abstraktu znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Prezentacje będą przyjmowane w określonym formacie. Wzór prezentacji znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Gotowe prezentacje należy wysłać na adres wz.konferencja@uwb.edu.pl do dnia 8 lipca 2024 r.

Opłata podstawowa zawiera:

• nocleg w pokoju dwuosobowym z 11.07 na 12.07. 2024 r. w Hotelu Branicki przy ul. Ludwika Zamenhofa 25 w Białystoku (w razie potrzeby dopłata 100 zł do pokoju jednoosobowego),

• wyżywienie (przerwy kawowe, 2x lunch),

• bankiet,

• transport z Białegostoku do przedsiębiorstwa SaMASZ Sp. z o.o. (ul. Trawiasta 1, 16-060 Zabłudów), gdzie odbywać się będą obrady pierwszego dnia Konferencji oraz transport z przedsiębiorstwa do Białegostoku po zakończeniu obrad.

Uczestnicy Konferencji, którzy zdecydują się przedłużyć pobyt w Białymstoku na weekend, mogą skorzystać ze zniżki na nocleg w dniach 12.07-14.07 oferowanej przez Hotel Branicki.

Opłaty należy przelewać na konto: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126.
W tytule przelewu należy wpisać nazwę Konferencji oraz imię i nazwisko/instytucję.
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej do 12 czerwca 2024 r.

W ramach danej kategorii punktowej Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej klasyfikacji nadesłanych artykułów pod kątem dopasowania tematycznego do profilu czasopisma/wydawnictwa. Warunkiem publikacji artykułu naukowego jest spełnienie wymogów edytorskich i merytorycznych czasopisma/wydawnictwa oraz uzyskanie pozytywnych recenzji zewnętrznych. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku uzyskania negatywnych recenzji naukowych artykuł nie zostanie opublikowany. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo/wydawnictwo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism/wydawnictw.
W razie odrzucenia artykułu w czasopiśmie z 70 pkt Organizatorzy dają możliwość próby publikacji w czasopiśmie za 40 pkt bez dopłaty.
Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia i nie pokrywają jego kosztów.