Clara García Veres

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ecosystems for digital transformation - Asturias Digital Innovation Hub

dr Dominika Kuberska​

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Marta Mackiewicz​

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Brakujące ogniwo? Organizacje klastrowe a współpraca nauki i biznesu na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

Jose Ramón Natal

MetaIndustry4

An overview about the role of the clusters in the digital transformation of industry in Spain and the case of MetaIndustry4

Marek Jarosz

PLMEXPERT Sp. z o.o.

Cyfrowe wyzwania Gospodarki 4.0 w przedsiębiorstwach z produkcją seryjną i dedykowaną.

dr Ludmiła Walaszczyk

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji

Development of competences for the implementation of Industry 4.0 among SMEs

DR HAB. RENATA PRZYGODZKA, PROF. UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Kompetencje relacyjne a sukces grup producentów rolnych