Aldona Frączkiewicz-Wronka

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Maria Zrałek, prof. Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Przemysł 4.0 – szansa czy zagrożenie dla godnego życia seniorów

PROF. DR HAB. Joanna Moczydłowska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Lęk technologiczny jako bariera rozwoju Przemysłu 4.0

mgr Magdalena Morze

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Human Robot Team - nowy typ zespołów w Przemyśle 4.0. Podstawowe czynniki efektywnej kooperacji.

Koło4

prof. dr hab. Magdalena Osińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Małgorzata Szczepaniak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

dr Agnieszka Szulc-Obłoza

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

dr Dominik Śliwicki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Postrzeganie satysfakcji z pracy przez pokolenia Z i Y

dr Olgierd Swiatkiewicz

INSTITUTO POLITÉCHNICO DE SETÚBAL

Etos i wizerunek przedsiębiorcy/CEO: Polska i Portugalia

mgr Agnieszka Paszek

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ASPEKCIE DOŚWIADCZEŃ PRZEMYSŁU I PROCESU GOSPODARKI 4.0