W Dziemianowicz

DR HAB. WOJCIECH DZIEMIANOWICZ, PROF. UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka 4.0 w czwartej generacji strategii rozwoju województw

dr Athanassios Stavrakoudis

University of Ioannina

Business demographics and ICT technologies: Analysis of EU's countries

dr hab. Dorota Perło

Uniwersytet w Białymstoku

Strategia rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego a wyzwania Gospodarki 4.0

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr Olena Ivashko

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Public finance and investment in the context of intensification of economic development

mgr Maria Schulders

Uniwersytet Warszawski

Co-creating smart cities: design thinking for 21st-century urban planning