Arkadiusz Kowalski

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Implementation of Industry 4.0 technologies in value chains in clusters.

Koło4

Frank Lerch

OpTecBB

Photonics in Berlin and Brandenburg - establishing cooperation between actors in Poland and Berlin.

Paweł Kupniewski

FANUC Polska Sp. z o.o.

Inwestycja w nowoczesne technologie zrobotyzowane – szanse i możliwości

dr Łukasz Dragun

Politechnika Białostocka

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na bezpieczeństwo danych serwera pocztowego na przykładzie MŚP


dr Aneta Waszkiewicz


dr Maria Kukurba

dr hab. Cezary Wójcik, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


dr inż. Mariusz Salwin

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Politechnika Warszawska

Model biznesowy a zrównoważony rozwój w crowdfundingu w Polsce

Piotr Dyjak

Agapit Sp. z o.o. Sp. j.

Optymalizacja kosztów funkcji pomocniczych w procesie produkcyjnym z zużyciem autonomicznych urządzeń czyszczących