Wilfrid Utz

DR Wilfrid Utz

OMiLAB NPO

OMiLABs in Action: Driving Digital Innovation and Transformation through Open Models

DR HAB. MARTA GÖTZ, PROF. AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

Klaster & Przemysł 4.0 - Hamburg Aviation Cluster

prof. dr hab. Piotr Niedzielski

Akademia Pomorska w Słupsku

Herbarium Pomeranicum - jako przykład cyfryzacji w środowisku naukowym

dr Filip Tużnik

Uniwersytet Warszawski

Relations in business-science cooperation as a driving force of innovation in the national economy

DR HAB. INŻ. ANNA LIS, PROF. POLITECHNIKI GDAŃSKIEj

mgr Alina Guzik

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Innowacje w branży cyfrowej edukacji (EdTech)​

dr Katarzyna Łobacz

dr Roman Tylżanowski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Cyfryzacja procesów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw