Tomasz Haiduk


Prezes Zarządu Instytutu Industry 4.0

oraz Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Tytuł wystąpienia:

Przemysł 4.0 jako połączenie technologii i organizacji produkcji.

Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki i robotyki, tematyki Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Specjalista w zakresie sieci przemysłowych, sterowań PLC / DCS / CNC oraz automatyzacji linii produkcyjnych.

Tomasz Haiduk_ (1)(3)

ROBERT KROPLEWSKI


Ministerstwo Cyfryzacji

Platforma Przemysłu Przyszłości

TYTUŁ WYSTĄPIENIA:

„Sztuczna inteligencja i łańcuchy wartości”

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, radca prawny, ekspert konwergencji nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego ekspert OECD, GPAI, UNESCO, Rady Europy, Komisji Europejskiej w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Petros Psyllos


Przedsiębiorca Innowator

Laureat Forbes 30 Under 30

Tytuł wystąpienia:

Turboprzyśpieszenie - jak digitalna rewolucja wpłynie na nasz świat? Technologiczne wyzwania Przemysłu 4.0.

Petros Psyllos jest elektronikiem, programistą, innowatorem i przedsiębiorcą. W ramach działalności naukowo-wynalazczo-biznesowej zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami społecznymi, wirtualnymi asystentami, human–computer interaction i ochroną zdrowia. Założył laboratorium dostepnosc.pl, gdzie przy pomocy technologii wspiera osoby niepełnosprawne. Za prace w dziedzinie sztucznej inteligencji i wsparcia technicznego osób niepełnosprawnych został uznany przez amerykańską edycję Forbesa za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów poniżej 30. r. ż. (2017) oraz Massachusetts Institute of Technology Review za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce (2016)

Lucia Seel


Lucia Seel International Consulting GmbH

Tytuł wystąpienia:

Towards a future-oriented regional development based on clusters

Lucia Seel posiada ponad 17-letnie doświadczenie w międzynarodowej polityce innowacyjnej i klastrowej oraz w rozwoju i zarządzaniu klastrami. Przez 6 lat koordynowała programy europejskie w Clusterland Upper Austria Ltd., gdzie odgrywała aktywną rolę w kilku sztandarowych projektach europejskich, takich jak European Cluster Excellence Initiative i The European Cluster Observatory. W 2011 roku Lucia rozpoczęła własną działalność konsultingową, koncentrując się na rozwoju i/lub zarządzaniu projektami europejskimi, wspieraniu współpracy międzynarodowej w zakresie innowacji i klasteringu, branży kulturalnej i kreatywnej,
szkoleniach i tworzeniu sieci międzynarodowych. Lucia Seel jest znanym mówcą i moderatorem na międzynarodowych konferencjach i warsztatach, z dużym dorobkiem w zakresie prezentacji i moderowania.

Sebastian Rynkiewicz


Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali

Prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku

TYTUŁ WYSTĄPIENIA:

„OD POMYSŁU DO WDROŻENIA – KLASTER JAKO CZYNNIK STYMULUJĄCY ROZWÓJ PONADREGIONALNEGO EKOSYSTEMU PRZEMYSŁU 4.0”

Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Ekspert w zakresie prawa europejskiego, prawa międzynarodowego i integracji europejskiej. Wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, funduszy europejskich, innowacyjności i klasteringu.